Դրույթներ և Պայմաններ

Դրույթներ և Պայմաններ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

 • Այս կայքը վերահսկվում է «Մամի» ՍՊԸ-ի կողմից: Կայքում օգտագործված բոլոր «մենք», «մեզ», «մեր», դերանունները վերաբերում են «Մամի» ՍՊԸ-ին: «Մամի» ՍՊԸ-ն ներկայացնում է կայքը՝ ներառյալ կայքում ներկայացված ողջ տեղեկատվությունը, գործիքները և կայքի միջոցով Ձեզ հասանելի բոլոր ծառայությունները:
 • Այցելելով կամ գնում կատարելով մեր կայքից, դուք ակամա դառնում եք մեր «սպասարկման» մաս և համաձայնվում եք ստորև թվարկված դրույթներին և պայմաններին: Այդ դրույթները վերաբերում են կայքի յուրաքանչյուր օգտատերի, ներառյալ պարզապես հետևորդներին, գնորդներին, հաճախորդներին և ներդրողներին:
 • Խնդրում ենք մանրամասն ընթերցել սպասարկման դրույթները՝ նախքան կայք մուտք գործելը կամ կայքից օգտվելը: Մուտք գործելով կամ օգտվելով մեր կայքից, Դուք համաձայնվում եք այդ դրույթներին: Կայքի դրույթներին և պայմաններին համաձայն չլինելու դեպքում կարող եք մուտք չգործել և չօգտվել կայքի մատուցած ծառայություններից:
 • Ցանկացած նոր հատկանիշ կամ գործիք, որը կավելացվի խանութում, կդառնա դրույթների և պայմանների մաս: Դուք կարող եք ցանկացած պահի այս էջում գտնել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ընթացիկ տարբերակը: Մենք իրավասու ենք թարմացնել և փոփոխել «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում ներառված ցանկացած կետ՝ կախված կայքում տեղի ունեցած փոփոխություններից: Էջի փոփոխությունները պարբերաբար ստուգելը գտնվում է Ձեր պատասխանատվության ներքո: Կայքից օգտվել շարունակելը կնշանակի այդ փոփոխություններին համաձայնումը:

Վերադարձ

 • Կայքի միջոցով գնված ցանկացած ապրանք ենթակա է վերադարձի՝ պատվերը ստանալուց 14 օրվա ընթացքում:
 • Վերադարձվող ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Հակառակ դեպքում ապրանքը կդիտվի վերադարձի ոչ ենթակա և, ոչ՛ կվերադարձվի, ոչ՛ էլ կփոխանակվի: Նմանատիպ դեպքերում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ հարցին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար:
 • Վերադարձ կամ փոխանակում կատարելիս հաճախորդը կից պետք է ներկայացնի գնման կտրոնը:
 • Վերադարձի ենթակա բոլոր ապրանքները ենթարկվում են զննման: Վերադարձի կամ փոխանակման չհաստատվելու դեպքում (օր. Կտրոնի բացակայություն, ապրանքի ոչ հարիր վիճակ), Մամի-ն իրավասու է չկատարել վերադարձ, փոխանակում:
 • Բանկային քարտին վերադարձվող գումարը վերադարձվում է 14 օրվա ընթացքում: Վերադարձի համար պատասխանատու է քարտը սպասարկող բանկը:
 • Վերադարձը կատարվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը:
 • Մինչ մասնաճյուղ/պահեստ հասնելը ապրանքը գտնվում է հաճախորդի պատասխանատվության ներքո: Խնդրում ենք հավաստիանալ ապրանքի հարիր տեսքի և ապահով փաթեթավորման մեջ՝ ապրանքի ճանապարհին չվնասվելու համար:
 • Ապրանքը պետք է ետ վերադարձվի իր նախնական փաթեթավորմամբ: Այս կետի հետ կապված խնդիր լինելու դեպքում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:
 • Մենք պատասխանատու չենք այն ապրանքների համար, որոնք մեզ են վերադարձվել սխալմամբ:
 • Վերադարձը և փոխանակումը կատարվում են բացառապես այն գնի շրջանակներում, ինչ գնումը:
 • Վերադարձն անվճար է:

Գումարի վերադարձ

 • Գումարի վերադարձն իրականացվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը:
 • Գումարը վերադարձվում է մեր կողմից ապրանքը ետ ստանալուց 14օրվա ընթացքում:
 • Վերադարձը, փոխանակումն ու գումարի վերադարձը կատարվում են գնման արժեքի շրջանակներում:

Գումարի վերադարձի ուշացում, բացակայություն

Եթե դեռ չեք ստացել վերադարձվող գումարը, նախ և առաջ ստուգեք Ձեր բանկային հաշիվը:

Այնուհետև կապվեք Ձեր կրեդիտ/դեբետ քարտը սպասարկող բանկի հետ: Գործընթացի կատարման համար որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ:

Եթե կատարել եք վերոհիշյալ բոլոր քայլերը, բայց այնուամենայնիվ գումարը դեռ չի վերադարձվել, խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:.

Զեղչված ապրանքներ և զեղչերի ժամանակաշրջան

 • Զեղչով գնված ցանկացած ապրանք կոչվում է զեղչված:
 • Մամի-ի կողմից սահմանված այն ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում զեղչ է հայտարարվում նշված ապրանքատեսակների վրա, կոչվում է զեղչի ժամանակաշրջան:

Փոխանակում

 • Փոխանակվող ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Հակառակ դեպքում ապրանքը կդիտվի փոխանակման ոչ ենթակա և, ոչ՛ կվերադարձվի, ոչ՛ էլ կփոխանակվի: Նմանատիպ դեպքերում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ հարցին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար:
 • Փոխանակում կատարելիս հաճախորդը կից պետք է ներկայացնի գնման կտրոնը՝ որպես վերջինիս ապացույց:
 • Փոխանակման ենթակա բոլոր ապրանքները ենթարկվում են զննման: Վերադարձի կամ փոխանակման չհաստատվելու դեպքում (օր. Կտրոնի բացակայություն, ապրանքի ոչ հարիր վիճակ), Մամի-ն իրավասու է չկատարել վերադարձ, փոխանակում:

Առաքում

 • Մենք տրամադրում ենք անվճար առաքում՝ Երևանի ամբողջ տարածքով: Կախված բնակման հասցեից, առաքման ժամկետները կարող են տարբերվել:
 • Պատվերների մեծամասնությունը առաքվում է պատվերի հաստատման օրվանից սկսած մինչև հաջորդ աշխատանքային օրը: Մենք օգտագործում ենք առաքման տարբեր եղանակներ Երևանի ողջ տարածքում: Պատվերներն առաքվում են մինչև 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում : mommy.am կամ online.mommy.am կայքերում ձևակերպված պատվերները պետք է ունենան առաքման ՀՀ հասցե:

Օնլայն խանութի դրույթները

 • Համաձայնվելով այս դրույթին Դուք հավաստիացնում եք, որ հադիսանում եք Ձեր բնակավայրի, տարածաշրջանի կամ համայնքի չափահաս անձնավորություն:
 • Դուք չեք կարող կայքում ներկայացված ապրանքները օգտագործել որևէ անօրինական կամ ոչ լիազորված նպատակներով, կայքից օգտվելու ընթացքում խախտել Ձեր իրավասության տակ գտնվող որևէ օրենք:
 • Դուք չեք կարող տարածել որևիցե համակարգչային վիրուս կամ կայքին հնարավոր վնաս հասցնող որևիցե գաղտնաբառ:
 • Դրույթներից շեղումը կամ խախտումը կհանգեցնի Ձեր սպասարկման միանգամայն կասեցմանը:

Ընդհանուր պայմաններ

 • Մենք իրավասու ենք հրաժարվել սպասարկել ցանկացածի՝ ցանկացած պահի, ցանկացած պատճառով:
 • Դուք գիտակցում եք, որ Ձեր էջում լրացված տեղեկատվությունը (բացառությամբ բանկային քարտին վերաբերող տվյալններին) կարող է փոխանցվել ոչ հրապարակայնորեն և տարբեր ցանցերով: Բանկային քարտի վերաբերյալ տվյալներն ցանցային փոխանցումների ընթացքում մնում են գաղտնի:
 • Դուք համաձայնվում եք չվերարտադրել, չկրկնօրինակել, չվերավաճառել կամ վաճառել, տարածել կայքի, կայք մուտքագրման, օգտագործման կամ կայքի հետ կապված այլ տեղեկատվություն՝ առանց մեր գրավոր թույլտվության:

Տեղեկատվության ճշգրտություն, ամբողջականություն և ճշգրիտ ժամանակացույցեր

 • Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքի միջոցով Ձեզ հասանելի դարձած տեղեկատվության ամբողջական, ճշգրիտ կամ ընթացիկ լինելու համար: Կայքում տեղակայված նյութերը միայն ընդհանուր տեղեկատվական բնույթ են կրում, և չեն կարող հիմք հանդիսանալ մեկ այլ ՝ ավելի ճշգրիտ տեղեկատվական աղբյուրի հիմք: Կայքում տեղակայված ինֆորմացիայի վրա հիմնվելը Ձեր պատասխանատվության ներքո է:
 • Կայքը կարող է ներառել որոշակի պատմական տեղեկատվություն: Պատմական տեղեկատվությունն, իհարկե, ընթացիկ չէ և ներկայացված է որպես հղում: Մենք իրավասու ենք փոխելու կայքում ներկայացված ինֆորմացիան ցանկացած պահի, սակայն մենք պարտավորված չենք թարմացնել ցանկացած փոփոխություն:
 • Դուք համաձայնվում եք, որ կատարվելիք փոփոխություններին հետևելը Ձեր պարտականությունն է:

Ծառայության և գների փոփոխում

 • Կայքում տեղակայված ապրանքների գները կարող են փոփոխվել առանց նախնական զգուշացման:
 • Մենք իրավասու ենք կայքի տեսականու (կամ տեսականու որևէ մասի) արժեքները փոփոխելու կամ զեղչելու՝ առանց որևէ նախնական զգուշացման, ցանկացած պահի:
 • Մենք պատասխանատու չեք Ձեր կամ որևէ այլ՝ երորրդ անձի առջև, գնային փոփոխությունների համար:

Ապրանքներ և ծառայություններ

 • Որոշ ապրանքներ կարող են հասանելի լինել միայն օնլայն՝ կայքի միջոցով: Այդ ապրանքները կարող են ունենալ սահմանափակ քանակություն և ենթակա են վերադարձի միայն վերադարձի քաղաքականության համաձայն:
 • Մենք փորձել ենք ապրանքի իրական գույնին մաքսիմալ մոտ նկարներով ներկայացնել ապրանքը կայքում: Մենք չենք կարող ապահովել Ձեր համակարգչային էկրանի գունային ճշգրիտ ցուցադրությունը:
 • Մենք իրավասու ենք, բայց ոչ պարտական, սահմանափակելու ապրանքների վաճառքը որևէ լիազորության տակ գտնվող անձի կամ տարածաշրջանի համար: Մենք կարող ենք կիրառել այս դրույթը՝ կախված իրավիճակից: Մենք իրավասու ենք սահմանափակելու մեր կողմից արտադրվող ցանկացած ապրանքի քանակ: Կայքում ներառված բոլոր ապրանքների նկարագրություններն ու գներն ենթակա են փոփոխման՝ առանց որևէ նախնական զգուշացման: Մենք իրավասու ենք զեղչել ցանկացած ապրանք՝ ցանկացած պահի: Կայքում ներառված ցանկացած ապրանք կամ մատուցվող ծառայություն համարվում է անվավեր, եթե այն արգելվում է օրենքով: Մենք չենք հավաստիացնում, որ կայքում ներառված յուրաքանչյուր ապրանք, մատուցված ծառայություն կամ տեղեկատվություն կհամապատսխանի Ձեր պահանջմունքներին, կամ կայքում ծագած յուրաքանչյուր խնդիր կլուծվի ի օգուտ Ձեզ:

Անձնական էջի և վճարային տեղեկատվության ճշգրտություն

 • Մենք իրավասու ենք մերժելու կայքում ձևակերպված ցանկացած պատվեր: Մենք կարող ենք, ցանկության դեպքում, սահմանափակում տեղադրել մեկ անձի կամ ընտանիքի պատվերի վրա: Այս սահմանափակումները կարող են ներառել մեկ անձի անձնական էջով կատարված պատվերներ, միևնույն քարտով կատարված պատվերներ, կամ պատվերներ որոնք ունեն առաքման և հաշիվների դուրս գրման միևնույն հասցեներ: Պատվերը մերժելու կամ այն փոխելու դեպքում մենք հնարավոր է տեղեկացնենք Ձեզ այդ մասին՝ կապվելով Ձեզ հետ Էլ. Փոստով կամ վճարային հասցեով, պատվերի ձևակերպման ընթացքում նշված հեռախոսահամարով: Մենք իրավասու ենք սահմանափակել կամ մերժել բոլոր այն պատվերները, որոնք, ըստ մեր սուբյեկտիվ կարծիքի ձևակերպվում են միջնորդների, վերավաճառողների և ոչ լիազորված անձանց կողմից:
 • Դուք համաձայն եք տալ ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն անձնական էջում և գնում կատարելիս՝ բոլոր այն գնումների վերաբերյալ, որ կատարվում են մեր խանութում: Դուք համաձայնվում եք պարբերաբար թարմացնել Ձեր անձնական էջի տվյալնները, ներառյալ էլ. Փոստի հասցեն, կրեդիտ քարտի համարն ու վավերականության ամսաթիվը, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք անհրաժեշտության դեպքում կապվել Ձեզ հետ:
 • Մանրամասներին ծանոթանալու համար, այցելեք Վերադարձի քաղաքականություն բաժինը:

Օնլայն գործիքներ

 • Մենք տրամադրում ենք Ձեզ օնլայն գործիքներ կայքի օգտագործմամ շրջանակներում:
 • Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք տրամադրում ենք այդ գործիքները առանց որևիցե երաշխավորման, հավաստիացումների կամ ցանկացած տեսակի պայմանների: Այդ գործիքներից օգտվելու հետևանքով առաջացած խնդիրների համար մենք պատասխանատու չենք:
 • Լրացուցիչ գործիքներից օգտվելը ամբողջությամբ Ձեր պատասխանատվությունն է և Դուք պետք է հավաստիանաք, որ տեղյակ եք հավելյալ գործիքները տրամադրող երորրդ անձի պայմաններին:
 • Մոտ ապագայում, հնարավոր է, որ Մենք կայքի միջոցով կառաջարկենք նոր ծառայություններ (ներառյալ նոր գործիքներ և միջոցներ): Նմանատիպ նոր հատկանիշներն ու ծառայություններն նույնպես կներառվեն «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում:

Կողմնակի հղումներ

 • Կայքում հասանելի որոշ ապրանքներ, ծառայություններ, հղումներ ներառում են կողմնակի նյութեր:
 • Կողմնակի հղումներն կարող են Ձեզ ուղղորդել դեպի կողմնակի կայքեր, որոնք փոխկապակցված չեն մեզ հետ: Մենք պարտավոր չենք զննելու, հավաստիանալու կողմնակի նյութերի ճշգրտության մեջ, և պատասխանատու չենք կողմնակի տեղեկատվության համար:
 • Մենք պատասխանատու չենք ցանկացած վնասի համար, որ կարող է պատճառվել երորրդ անձանց միջոցով կայքում տեղակայված ապրանքների կամ դրանց օգտագործման պատճառով:
 • Կողմնակի ապրանքների հետ կապված բողոքներն ու հարցերը պետք է հղվեն երորրդ անձանց:

Մեկնաբանություններ, կարծիքներ և առաջարկներ

 • Եթե Դուք՝ մեր ցանկությամբ, կամ ինքնակամ՝ ուղարկում եք որևէ հստակ նյութ (օր. Մրցութային աշխատանք), կրեատիվ մտքեր, առաջարկներ, նախագծեր կամ այլ նյութեր թե՛ նամակով, և թե՛ օնլայն, Դուք համաձայնություն եք տալիս այս նյութի ցանկացած պահին հրապարակվելուն՝ առանց խստացումների, խմբագրման, կրկնօրինակման, հրատարակության, թարգմանելու, այլ կերպ ասած օգտագործել մեզ ուղարկվող ցանկացած բան առանվ փոփոխման: Նյութը հրապարակելիս Մենք չենք ունենա ոչ մի պարտավորվածություն պահել դրա գաղտնիությունը կամ վճարել փոխհատուցում դրա համար:
 • Մենք իրավասու ենք, սակայն ոչ պարտավորված, ջնջելու յուրաքանչյուր մեկնաբանություն, որն, ըստ մեզ, կարող է դիտվել անօրինական, վիրավորական, սպառնալից, զրպարտող, սադրող, անբարո նյութ, որը վիրավորում է ցանկացած անձի կամ «Դրույթներ և Պահանջներ» բաժնին:
 • Դուք չեք կարող եք օգտագործել կեղծ էլ. Հասցե, ներկայանալ որպես այլ անձնավորություն, ալյ կերպ ասած մոլորություն ստեղծել Ձեր անձի վերաբերյալ մեզ կամ որևէ այլ, երորրդ անձի մոտ: Դուք պատասխանատու եք Ձեր կողմից գրված մեկնաբանության և դրա ճշգրտության համար: Մենք պատասխանատու չենք և պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր կամ երորրդ անձի կողմից գրված մեկնաբանության համար:

Անձնական տվյալներ

 • Ձեր անձնական տվյալները վերահսկվում են «Գաղտնիության քաղաքականություն» դրույթով: Տես՛ դրույթը:

Սխալներ, անճշտություն և բացթողումներ

 • Ժամանակ առ ժամանակ կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կարող է ունենալ տպագրական սխալներ, անճշտություններ կամ բաց թողումներ, որոնք կարող են վերաբերել ապրանքի նկարագրությանը և գնին, ակցիաներին և առաջարկներին, ապրանքի առաքման արժեքին և ապրանքի հասանելիությանը: Մենք իրավասու ենք ուղղել ապրանքին և կայքին վերաբերող ցանկացած սխալ, անճշտություն և բացթողում, ցանկացած պահի՝ առանց նախապես տեղեկացնելու, ինչպես նաև փոխել կամ չեղարկել ցանկացած պատվեր, նույնիսկ պատվերի հաստատվելուց հետո:
 • Մենք պարտավորություն չենք կրում շտկելու, փոփոխելու կամ բացատրելու կայքում տրված տեղեկատվությունը, ներառյալ գնային տեղեկատվությունները՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

Արգելված գործառույթներ

 • Ի հավելում մնացած արգելքների ներկայացված «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում, արգելվում է՝
  • a) Օգտագործել կայքն ու կայքի տեղեկատվությունն անհայտ նպատակներով
  • b) Պահանջել, որպեսզի մյուսները կատարեն կամ մասնակցություն ունենան օտար գործողություններում:
  • c) Խախտել որևէ միջազգային, դաշնային, համայնքային կամ վարչական օրենքներ, նորմեր կամ տարածքային վճիռներ:
  • d) Խախտել մեր կամ այլոց հեղինակային իրավունքները:
  • e) Հետապնդել, չարաշահել, սպառնալ, զրպարտել, վնաս հասցնել, նվաստացնել կամ ստորացնել, վիրավորանք հասցնել որևէ մեկին ՝հիմնվելով սեռի, սեռական կողմնորոշման, հավատքի, էթնիկ ծագման, տարիքի, ռասային և ազգային պատկանելության, հաշմանդամության վրա:
  • f) Տրամադրել կեղծ կամ մոլորություն հաղորդող տեղեկատվություն:
  • g) Ներբեռնել կամ տարածել համակարգչային վիրուսներ կամ հնարավոր վնաս հասցնող այլ նյութեր, որը կարող է օգտագործվել որպես կայքին վնաս հասցնող նյութ:
  • h) Հավաքագրել կամ հետքրքվել ուրիշների անձնական տվյալներով:
  • i) Սպամեր ուղարկել:
  • j) Կայքն ու կայքի տեղեկատվությունն օգտագործել ոչ հարիր, անբարո նպատակներով:
  • k) Խուսափել կամ խառնվել կայքի անվտանգության համակարգի գործառույթներին:
 • Մենք իրավասու ենք կասեցնել վերոհիշյալ արգելքները խախտող ցանկացած անձի կայքից օգտվելու իրավունքները:

Երաշխավորումներից, սահմանափակումներից և պատասխանատվությունից հրաժարվում:

 • Մենք չենք երաշխավորում, որ Դուք կօգտվեք կայքից անժամկետ, առանց ընդհատումների և խափանումների:
 • Մենք չենք երաշխավորում, որ կայքից օգտվելու արդյունքում ծագած արդյունքները կլինեն ճշգրիտ և ապահով:
 • Դուք համաձայն եք, որ մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ կասեցնել մեր ծառայությունները՝ անորոշ ժամակահատվածով, առանց Ձեզ տեղեկացնելու:
 • Ոչ մի պարագայում «Մամի» ՍՊԸ-ն, իր ղեկավարությունը, պաշտոնավոր անձինք, աշխատակիցները, մասնաճյուղերը, պրակտիկանտները, ծառայություններ մատուցողները պատասխանատվություն չեն կրում ցանկացած տեսակի մարմնական վնասվածքների, կորուստների, պահանջների և պահանջմունքների համար՝ ուղղակի կամ անուղղակի, պատժի ենթակա ցանկացած վնասվածքների՝ ներառյալ ֆինանսական և տեղեկատվական կորուստները, կամ նմանատիպ ցանկացած տեսակի կորուստների համար: Անկախ այն բանից հիմնված են արդյոք այդ կորուստները պայմանագրերի վրա: Որոշ նահանգնորում կամ իրավասություններում ուղղակի կամ անուղղակի վնասների վերաբերյալ բացառություններն ու սահմանափակումներն թույլատրելի չեն, նմանատիպ նահանգներում մեր պատասխանատվությունն մաքսիմալ կերպով սահմանափակվում է՝ օրենքի շրջանակներում:

Լուծարում

 • Սպասարկման դրույթներից որևէ մեկի անօրինական կամ անվավեր համարվելու դեպքում, այդ կետը այնուամենայնիվ կկիրառվի թույլատրելի օրենքների շրջանակներում, և ոչ թույլատրելի մասը կդիտվի առանձին: Նմանատիպ ձևակերպումն չպետք է ազդի մնացած բոլոր դրույթների կիրառման և գործառության վրա:

Ընդհատում

 • Պայմանագրի լուծարումից առաջ կողմերի միջև գույություն ունեցող պարտականություներն ու պարտավորվածությունները, շարունակում են ուժի մեջ մնալ:
 • Սպասարկման դրույթները գործում են այնքան ժամանակ, մինչ չխախտվեն կողմերից որևիցե մեկի կողմից: Դուք կարող եք ընդհատել ծառայությունները ցակացած պահի՝ տեղեկացնելով մեզ այն մասին, որ այլևս չեք ցանկանում օգտվել մեր ծառայություններից:
 • Զգալով, որ Դուք չեք կատարում կամ հնարավոր է՝ չկատարեք Ձեզ հասանելիք պարտականությունները, մենք նույնպես կարող ենք ցանկացած պահի լուծարել համաձայնությունը՝ առանց Ձեզ նախապես զգուշացնելու, և Դուք եք կրելու պատասխանատվություն բոլոր այն գումարների համար, որ պետք է վճարվեին լուծարումից առաջ:

Ընդհանուր համաձայնություն

 • Եթե մենք չենք իրականացնում կամ չենք իրականացնելու ծառայությունների դրույթներից որևէ մեկը, դա չի նշանակում այդ դրույթից հրաժարում: Կայքում տեղադրված բոլոր դրույթները իրենցից ներկայացնում են կատարյալ համաձայնություն մեր և Ձեր միջև, կարգավորում է Ձեր կայքից օգտագործումը՝ փոխարինելով նախկինում տեղի ունեցած գրավոր և բանավոր համաձայնությունները, նախադասություններն ու նամակները: Դրութներին վերաբերող յուրաքանչյուր անճշտություն, չպետք է օգտագործվեն կողմերից մեկի դեմ:

Կիրառվող օրենքներ

 • Կայքում ներկայացված բոլոր դրույթներն ու առանձին համաձայնագրերն, որոնց համաձայն մենք մատուցում ենք ծառայություններ, կարգավորվում են ըստ ՀՀ օրենսդրության:

Դրույթների և պայմանների փոփոխություններ

 • Դուք կարող եք ցանկացած պահի այս էջում գտնել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ընթացիկ տարբերակը:
 • Ցանկության դեպքում մենք իրավասու ենք թարմացնել, փոփոխել կամ փոխարինել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ցանկացած կետ: Կայքի փոփոխություներին պարբերաբար հետևելը Ձեր պարտավորվածությունն է: Կայքից օգտվելու կամ մուտք գործելու շարունակական բնույթը կնշանակի, որ Դուք համաձայն եք կատարված փոփոխություններին:

Կոնտակտային տվյալներ

 • «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնին վերաբերող հարցերը կարող եք ուղարկել մեր էլ. Փոստին: info@mommy.am